INDYWIDUALNY NUMER ALARMUJĄCY

Szanowni druhowie! Na wnioski jednostek OSP, Komendantów Gminnych, Urzędów Gmin, PSP alarmowanie każdej jednostki (strażaka) odbywa się indywidualnym numerem alarmującym, każdy strażak w swoim telefonie do przyjaznej nazwy np. ALARM OSP (ALARM-REMIZA itp. ) musi mieć wpisany numer alarmujący zaczynający się 89-679-69-XX gdzie XX to dwie ostatnie cyfry numeru systemowego jednostki ( patrz umowa na […]

ZADALNE ZAŁĄCZANIE SYRENY – SYRENA GSM

SYRENA_GSM to terminal do zdalnego załączania syreny w jednostkach OSP sterujące pracą silnika syreny zapewniające modulowany sygnał alarmowy. SYRENA_GSM może być również stosowana w jednostkach OSP posiadających radiowe selektywne załączanie syreny jako zapasowe urządzenie do załączania syreny, które może być użyte gdy radiowe załączanie syreny jest nie sprawne urządzenie ma też inne dodatkowe funkcje jak […]

Copyright © by alarmowanie.pl 2016 Frontier Theme
Serwis @larmownie.pl wita wszystkich w nowej odsłonie!