NUMERY NASZEGO CENTRUM ALARMOWANIA OSP


Poniżej podajemy numery jakimi operuje Centrum Alarmowania OSP

1.      89-679-69-XX

Indywidualny numer alarmujący członków OSP do akcji.
Każda OSP w powiecie otrzymuje swój indywidualny numer telefonu. Numer ten najlepiej zapisać pod przyjazną nazwą oraz dedykowanym dzwonkiem aby móc rozpoznać  że jest to alarm dla OSP. Ostanie dwie cyfry tego numeru oznaczone jako XX są znane waszemu edytorowi numerów jednostki ( są to dwie ostanie cyfry numeru systemowego OSP – numer ten znajduje się w umowie usługi oraz w panelu www od aktualizacji numerów członków OSP do alarmowania ). Uprzejmie prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza.
Ponadto dzwoniąc na indywidualny numer alarmujący Dyżurni Stanowiska Kierowania PSP lub Komendanci Gminni OSP mogą załączać alarmowanie właściwych jednostek OSP w zależności od końcówki XX numeru 89-679-69-XX .  Aby załączanie alarmowania przez PSP lub KG OSP było skuteczne należy wpisać w zielonej sekcji panelu www aktualizacji numerów numery telefonów, z których PSP lub KG OSP będzie dzwonić na nr 89-679-69-XX .
Jeśli do listy alarmowanych numerów strażaków z OSP zostanie dopisany numer Komendanta Gminnego ( Wójta/Burmistrza ) i/lub wskazany numer Stanowiska Kierowania PSP to nasz system również zadzwonić na te numery. Komendant Gminny OSP oraz PSP po alarmującym numerze indywidualnym będą wiedzieć jaka OSP jest zaalarmowana ( dla PSP jest to forma potwierdzenia skutecznego załączenia alarmowania ).

2.      34-340-11-00

Zapasowy operator alarmujący członków OSP do akcji.
Nr 34-340-11-00 prosimy o dopisanie tego numeru przy indywidualnym numerze alarmującym waszej OSP ( tak aby był jeden wpis w telefonie a w nim numery alarmujące ). Numeru tego operatora będziemy używać w przypadku awarii obsługującego nas głównego operatora alarmującego. Ponieważ jest to operator zapasowy o ograniczonych zasobach systemowych bardzo prosimy o nie odbieranie tych dzwonień, a wręcz odrzucanie dzwonień  aby jak najszybciej uwolnić zasoby do alarmowania kolejnej OSP. Ponieważ alarmowań do akcji jest bardzo dużo i chcemy każdą OSP jak najszybciej zaalarmować.

 3.      89-679-69-00  

Numer do załączania alarmowania przez uprawnionych członków OSP.
Aby załączanie alarmowania było skuteczne należy wybrać numery strażaków w czerwonej sekcji polu w panelu www, którzy dzwoniąc na ten numer będą załączać alarmowanie.

 4.      89-679-69-01  i 34-340-11-01   

Numery do załączania alarmowania przez terminale GSM ( T1, DTG, Robotec, dialery, itp ).
Aby załączanie alarmowania było skuteczne numer telefonu karty SIM włożonej do terminala musi być wprowadzony w brązowej sekcji panelu www aktualizacji numerów.

 5.      89-679-69-99 ( tzw. 999 )  

Numer do sprawdzania czy numer telefonu strażaka jest na liście numerów do alarmowania.
Osoby które zadzwonią pod ten numer, a są na liście do alarmowania zgodnie z treścią zapowiedzi „Jeśli jesteś na liście strażaków do alarmowania to po rozłączeniu system zadzwoni do ciebie numerem alarmującym” otrzymają osobiste alarmowanie. Uwaga w przypadku gdy numer strażaka jest wpisany w kilku OSP dzwonienia dokona numer z tej OSP, której dwie ostanie cyfry numeru alarmującego 89-679-69-XX mają mniejsza wartość.

 6.      89-679-69-XX lub 89-679-69-98  ( tzw. 998 )

Numery do potwierdzania udziału w akcji ratowniczej.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy oddzwonić na numer który przed chwilą nas alarmował ( mogą wszyscy użytkownicy systemu nawet ci co posiadają nasza aplikacje alarmującą ), a system zarejestruje taką osobę, że bierze udział w akcji oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że ta osoba zadeklarowała udział w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Potwierdzasz swój udział w akcji. Twój  status biorę udział w akcji”.
Numer 89-679-6-998 realizuje te same zadania jednak niebawem zostanie wyłączony z tej funkcjonalności ze względu na wprowadzanie 10 lutego 2017 roku alarmowania Indywidualnym Numerem Alarmującym.

7.      89-679-69-97  ( tzw. 997 )

Numer do zgłaszania  rezygnacji z udziału w akcji ratowniczej.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje taką osobę, że rezygnuje z udziału w akcji oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację że ta rezygnuje z udziału w akcji . Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat „Rejestrujemy twoją  rezygnację z udziału w akcji.Twój  status rezygnacja z udziału w akcji”.

8.      89-679-69-96  ( tzw. 996 )

Numer do zgłaszania  chwilowego braku gotowości bojowej strażaka.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje brak gotowości bojowej strażaka do akcji ( wynikająca np. w faktu wyjazdu poza siedzibę OSP lub jego niedyspozycji ) oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że ta osoba nie jest dziś w gotowości do udziału w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Zgłaszasz swój brak gotowości do akcji. Twój status brak gotowości do akcji”. Brak gotowości utrzymywany i wyświetlany system jest przez maksymalnie 24 godziny od wykonania dzwonienia na ten numer, po którym to czasie zmieni się status strażaka z baraku w gotowości na w gotowości.

9.      89-679-69-95   ( tzw. 995 )

Numer do zgłaszania powrotu do stanu gotowości bojowej strażaka.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje gotowość bojową strażaka do akcji  oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że jest już w gotowości do udziału w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Zgłaszasz swoją gotowości do akcji. Twój status jestem w gotowości do akcji”. Funkcjonalność przydatna gdy strażak przed upływem 24 godzin braku gotowości bojowej chce zmienić ten status na „w gotowości bojowej do akcji ”

10      89-679-69-94   ( usługa jeszcze niedostępna w trakcie wdrażania )

Numer do zgłaszania alarmu dla MDP.
Wiele OSP na listach alarmowania do akcji ma również wpisanych członków MDP,  którzy z racji wieku nie mogą brać udziału w akcji, jednak chcą być też alarmowani np. żeby wiedzieć że ich OSP ma wyjazd do akcji. Dlatego osoby z OSP uprawnione do złączania alarmowania gdy zadzwonią na ten numer to sprawią że do wszystkich strażaków z listy alarmowania zadzwoni numer 89-679-6-994 co oznacza bojowe przywołanie członków MDP do remizy. Dlatego numer ten prosimy zapisać pod przyjazną nazwą np. ZBIÓRKA MDP, tu również jak w przypadku dzwonienia alarmującego prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza. Uprawniony strażak dzwoniąc na ten numer usłyszy komunikat „Alarm tylko dla MDP”.
Uwaga
Poza tą usługą już teraz każda MDP może mieć niezależną usługę alarmowania przy umowie na alarmowanie członków czynnych OSP wystarczy przesłać wykaz numerów telefonów członków MDP wg wzoru opisanego w zakładce Bezpłatne Testy ), szczegóły zakładka MDP

11     89-679-69-93   ( usługa jeszcze niedostępna w trakcie wdrażania )

Numer do zarządzania zbiórki w remizie.
Uprawnione osoby z OSP do złączania alarmowania gdy zadzwonią na ten numer to sprawią że do wszystkich strażaków z listy alarmowania zadzwoni numer 89-679-6-993 co tak może oznaczać zbiórkę strażaków w remizie. Dlatego numer ten prosimy zapisać pod przyjazną nazwą np. ZBIÓRKA w REMIZIE. Tu również jak w przypadku dzwonienia alarmującego prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza. Uprawniony strażak dzwoniąc na ten numer usłyszy komunikat „Zbiórka w remizie”.

 

Copyright © by alarmowanie.pl 2016 Frontier Theme
Serwis @larmownie.pl wita wszystkich w nowej odsłonie!