ZAWARCIE WSPÓŁPRACY / ZAMÓWIENIA / UMOWY / DRUKI


W celu zawarcia umowy należy w kolejności:

  1. W projekcie umowy wpisać niezbędne dane w miejsca oznaczone żółtym polem, po wprowadzeniu danych żółte pole usunąć.
  2. Umowę i kartę alarmowania OSP w formie plików proszę przesłać na adres e-mail biuro@alarmowanie.pl.
  3. ALARMOWANIE.PL wprowadzi niezbędne dane (oznaczone kolorem czerwonym) a następnie tak przygotowaną umowę odeśle zwrotnie na adres e-mail.
  4. Otrzymaną na e-mail umowę wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać przez osoby zawierające umowę oraz przystawić pieczęcie tych osób i jednostki; na pozostałych stronach umowy na dole złożyć parafki podpisu osób zawierających umowę.
  5. Umowę wysłać na adres siedziby ALARMOWANIE.PL listem poleconym (nie wysyłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – wydłuża to czas zawarcia umowy ze względu na konieczność wizyty na poczcie).

Uwaga!!!

Miejsca wykropkowane w umowie (oznaczone kolorem czerwonym) tj.: data zawarcia umowy, numer systemowy OSP, hasło systemowe, numery do uruchamiania alarmowania przez PSP zostaną uzupełnione przez ALARMOWANIE.PL. Po podpisaniu umowy przez ALARMOWANIE.PL jeden egzemplarz zostanie odesłany.

Umowę może zawierać Urząd Miasta/Gminy na rzecz OSP lub zainteresowana jednostka OSP. Informujemy, że istnieje możliwość zawarcia umowy przez jednostkę OSP i opcją wystawienia faktury za alarmowanie na Urząd Miasta/Gminy. W takim przypadku konieczne uzyskaniu zapewnienia urzędu na opłacenie faktury oraz przekazanie nam danych niezbędnych do wystawienia faktury.

W celu uruchomienia usługi w naszym systemie należy przesłać
Kartę alarmowania członków OSP tylko w wersji elektronicznej – plik programu MS Excel na adres  biuro@alarmowanie.pl.

Pliki do pobrania:

Copyright © by alarmowanie.pl 2016 Frontier Theme
Serwis @larmownie.pl wita wszystkich w nowej odsłonie!